| Početna | O Ilirici | Press centar | English |                  Kontakt |

Napredno

Proširite svoje mogućnosti za investiranje.

Ilirika Investments a.d. brokerska kuća vam nudi kvalitetne usluge berzanskog posredovanja. Sa dugogodišnjim iskustvom, bilo sa pojedincima ili preduzećima, otvaramo vrata investicija na svim svetskim tržištima. Dobri rezultati su temelj poverenja i lojalnosti brojnih klijenata, koji nam se uvek vraćaju. Sledimo svetske trendove i otvaramo nove horizonte vašim investicijama.

Berzansko posredovanje (8.30 - 22.00)

Povezujemo vas sa investicionim prilikama iz celog sveta svaki radni dan od 8.30 do 22.00 sata.


Investicioni fondovi

Ilirika društvo za upravljanje objedinjuje najbolje fondove za ostvarenje dugovročnih ciljeva.

Besplatni seminari - ino trading

Želite zaraditi kao trejder? Prijavte se za besplatni seminar o trgovanju sa inostranim hartijama!


ILIRIKA Cash Dinar

Rešenje za vašu štednju uz veći prinos i dnevnu likvidnost.

Sumarni pregled
LJUBLJANSKA BERZA
Zbirni podaci
Naslov vrijednost
Zbirni promet 0,37
Broj porasta 5
Broj padov 6
Bez promena 91

Napomena: podaci u kursnoj listi i na tikeru se razlikuju jer su prikazani različiti vremenski periodi. Na tikeru su prikazani aktuelni podaci, dok kursne liste i indeksi prikazuju stanje na zatvaranju trgovanja prethodnog dana.

Vesti
Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
Održana vanredna Skupština akcionara - Enikon a.d. , Loznica
Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Beograd
Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Dragan Marković a.d., Obrenovac - DRMA
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Holcim agregati a.d. , Popovac - KMGR
Ponuda za preuzimanje akcija - Jadran a.d. , Beograd
Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje - Montinvest a.d. , Beograd
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Naš stan a.d. , Beograd - NSST
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Branko Perišić a.d. , Kruševac - PLPK
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak - FRCA
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Seme Tamiš a.d. , Pančevo - SEMT
Nedeljni izveštaj - 05.02.2016.
Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16132
Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16131
Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Naša škola a.d. , Obrenovac - NSSK
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd

Vaš kontakt za najbolje insvestirane prilike.

+381 11 330 1000

Trgujte online

Posredstvom ILIRIKE, sve više i više korisnika trguje online.

On-line trgovanje

TeleTrader WebStation

Savet stručnjaka
Imate pitanje iz sfere hartija od vrednosti ili investicionih fondova?
+381 11 330 1079