| Početna | O Ilirici | Press centar | English |                  Kontakt |

Napredno

Proširite svoje mogućnosti za investiranje.

Ilirika Investments a.d. brokerska kuća vam nudi kvalitetne usluge berzanskog posredovanja. Sa dugogodišnjim iskustvom, bilo sa pojedincima ili preduzećima, otvaramo vrata investicija na svim svetskim tržištima. Dobri rezultati su temelj poverenja i lojalnosti brojnih klijenata, koji nam se uvek vraćaju. Sledimo svetske trendove i otvaramo nove horizonte vašim investicijama.

Berzansko posredovanje (8.30 - 22.00)

Povezujemo vas sa investicionim prilikama iz celog sveta svaki radni dan od 8.30 do 22.00 sata.


Investicioni fondovi

Ilirika društvo za upravljanje objedinjuje najbolje fondove za ostvarenje dugovročnih ciljeva.

Besplatni seminari - ino trading

Želite zaraditi kao trejder? Prijavte se za besplatni seminar o trgovanju sa inostranim hartijama!


ILIRIKA Cash Dinar

Rešenje za vašu štednju uz veći prinos i dnevnu likvidnost.

Sumarni pregled
LJUBLJANSKA BERZA
Zbirni podaci
Naslov vrijednost
Zbirni promet 0,65
Broj porasta 6
Broj padov 9
Bez promena 88

Napomena: podaci u kursnoj listi i na tikeru se razlikuju jer su prikazani različiti vremenski periodi. Na tikeru su prikazani aktuelni podaci, dok kursne liste i indeksi prikazuju stanje na zatvaranju trgovanja prethodnog dana.

Vesti
Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Naša škola a.d. , Obrenovac - NSSK
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd
Statut - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
Sazivanje Skupštine akcionara (dopunjen dnevni red) - PKB Korporacija a.d., Beograd
Obaveštenje o održanoj skupštini akcionara - CRH Agregati ad Popovac
Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Dolovo a.d., Dolovo - DLVO
Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Seme Tamiš a.d. , Pančevo - SEMT
Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - IMK 14. oktobar a.d. - u restrukturiranju, Kruševac - IMKO
Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Branko Perišić a.d. , Kruševac - PLPK
Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Kbk broker a.d., Beograd
Ponuda za preuzimanje akcija - Montinvest a.d. , Beograd
Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Montinvest a.d., Beograd
Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Athena Capital a.d. , Beograd
Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Naša škola a.d. , Obrenovac
Sazivanje Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd
Nedeljni izveštaj - 29.01.2016.

Vaš kontakt za najbolje insvestirane prilike.

+381 11 330 1000

Trgujte online

Posredstvom ILIRIKE, sve više i više korisnika trguje online.

On-line trgovanje

TeleTrader WebStation

Savet stručnjaka
Imate pitanje iz sfere hartija od vrednosti ili investicionih fondova?
+381 11 330 1079