| Početna | O Ilirici | Press centar | English |                  Kontakt |

Napredno

Proširite svoje mogućnosti za investiranje.

Ilirika Investments a.d. brokerska kuća vam nudi kvalitetne usluge berzanskog posredovanja. Sa dugogodišnjim iskustvom, bilo sa pojedincima ili preduzećima, otvaramo vrata investicija na svim svetskim tržištima. Dobri rezultati su temelj poverenja i lojalnosti brojnih klijenata, koji nam se uvek vraćaju. Sledimo svetske trendove i otvaramo nove horizonte vašim investicijama.

Berzansko posredovanje (8.30 - 22.00)

Povezujemo vas sa investicionim prilikama iz celog sveta svaki radni dan od 8.30 do 22.00 sata.


Investicioni fondovi

Ilirika društvo za upravljanje objedinjuje najbolje fondove za ostvarenje dugovročnih ciljeva.

Korporativne finansije

Mi smo vodeća kuća u oblasti spajanja i akvizicija preduzeća u regionu.


ILIRIKA Cash Dinar

Rešenje za vašu štednju uz veći prinos i dnevnu likvidnost.

Sumarni pregled
LJUBLJANSKA BERZA
Zbirni podaci
Naslov vrijednost
Zbirni promet 2,47
Broj porasta 6
Broj padov 10
Bez promena 90

Napomena: podaci u kursnoj listi i na tikeru se razlikuju jer su prikazani različiti vremenski periodi. Na tikeru su prikazani aktuelni podaci, dok kursne liste i indeksi prikazuju stanje na zatvaranju trgovanja prethodnog dana.

Vesti
Ponuda za preuzimanje akcija - Nissal a.d. , Niš
Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
Ponuda za preuzimanje akcija - Enikon a.d. , Loznica
Skraćeni tekst ponude - Enikon a.d. , Loznica
Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej - HBLA
Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Mladi borac a.d. u restrukturiranju, Sonta - MLBO
Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Dijamant a.d. , Zrenjanin
Mišljenja Odbora SOSS u vezi sa ponudom za preuzimanje - Dijamant a.d. , Zrenjanin
Izvestaj sa održane Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
Nedeljni izveštaj - 27.11.2015.
Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15126
Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Boško Marinković a.d. , Lipolist
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Boško Marinković a.d. , Lipolist - BOMA
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Žitopromet - mlin a.d. , Senta - ZMSE
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
Sazivanje Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina
Obaveštenje investitorima o isplati prvog kupona - Grad, Šabac

Vaš kontakt za najbolje insvestirane prilike.

+381 11 330 1000

Trgujte online

Posredstvom ILIRIKE, sve više i više korisnika trguje online.

On-line trgovanje

TeleTrader WebStation

Savet stručnjaka
Imate pitanje iz sfere hartija od vrednosti ili investicionih fondova?
+381 11 330 1079