Kolačići

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi prikupljanja podataka o posetama. Izaberite opciju »Nastavi« ili na ovom linku isključite upotrebu kolačića. Nastavi
  RS  
ILIRIKA web stranice
ILIRIKA Beograd, SRB
SRpski
ILIRIKA Ljubljana, SLO
Slovenščina English Deutsch Italiano Français русский 仲文 zhongweg
ILIRIKA Skopje, MKD
MAKEDONSKI

Vršilac usluge  

Vršilac usluge portfolio menadžmenta je
ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana Slovenija, koja uspešno pruža uslugu individualnog portfolio menadžmenta za klijente više od 20 godina.

ILIRIKA Balanced

Fond ILIRIKA Balanced spaja profitabilnost akcija sa sigurnošću dužničkih hartija od vrednosti. Omogućava vam stabilno i izbalansirano ostvarivanje dugoročnih ciljeva.


Pogodan za umerene investitore

Stopa rizika: 4/7
Ime fonda Vrednost IJ (RSD) Vrednost IJ (EUR) Datum Danas Ove godine 1 godina 3 godine 5 godina
ILIRIKA Balanced 1.740,51616 14,74 13.06.19 0,11% 7,82% 1,91% 11,65% 9,83%
Izaberi datum:

Struktura investicija fonda

  1. Struktura portfolija

  2. Struktura po valutama

  3. TOP 5 investicija

  4. Struktura po zemljama

Dokumenti

Pogledajte sve bitne dokumente za fond
ILIRIKA Balanced

Više   

Procedure i forme

Upoznajte sve bitne procedure (pristup u fond, prenos sredstva u drugi fond, itd.) i forme.

Više   
Opšti podaci o fondu

Ime fonda ILIRIKA Balanced
Tip fonda Balansirani fond
Ulazni troškovi 2,00 - 4,50%
Izlazni troškovi 0,00%
Upravljačka provizija 2,50% godišnje
Transakcijski račun fonda 325-9500600018712-77
Portfolio menadžer fonda Rastislav Čeh Više