Kolačići

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi prikupljanja podataka o posetama. Izaberite opciju »Nastavi« ili na ovom linku isključite upotrebu kolačića. Nastavi
  RS  
ILIRIKA web stranice
ILIRIKA Beograd, SRB
SRpski
ILIRIKA Ljubljana, SLO
Slovenščina English Deutsch Italiano Français русский 仲文 zhongweg
ILIRIKA Skopje, MKD
MAKEDONSKI

Vršilac usluge  

Vršilac usluge portfolio menadžmenta je
ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana Slovenija, koja uspešno pruža uslugu individualnog portfolio menadžmenta za klijente više od 20 godina.

ILIRIKA Cash Euro

U fondu ILIRIKA Cash Euro bezbedno štedite sa instrumentima tržišta novca u evrima, kao što su depoziti u EUR, državne obveznice u EUR i fondovi tržišta novca, vezani za EUR. Diversifikacija investicija vam omogućava upravljanje rizikom i očuvanje vrednosti sredstava

Pogodan za konzervativne investitore

Stopa rizika: 1/7
Ime fonda Vrednost IJ (RSD) Vrednost IJ (EUR) Datum Danas Ove godine 1 godina 3 godine 5 godina
ILIRIKA Cash Euro 1.308,00738 11,08 13.06.19 0,01% 0,13% 0,46% -2,55% 6,47%
Izaberi datum:

Struktura investicija fonda

  1. Struktura portfolija

  2. Top 5 investicija

  3. Struktura po valutama

Dokumenti

Pogledajte sve bitne dokumente za fond
ILIRIKA Cash Euro

Više   

Procedure i forme

Upoznajte sve bitne procedure (pristup u fond, prenos sredstva u drugi fond, itd.) i forme.

Više   
Opšti podaci o fondu

Ime fonda ILIRIKA Cash Euro
Tip fonda Fond očuvanja vrednosti
Ulazni troškovi 0,00%
Izlazni troškovi 0,30% od navedenog iznosa ukoliko klijent svoja sredstva drži
manje od 15 dana u Fondu; inaće 0,00%
Upravljačka provizija 0,10% godišnje
Transakcijski račun fonda 325-9500600018709-86
Portfolio menadžer fonda Rastislav Čeh Više