Kolačići

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi prikupljanja podataka o posetama. Izaberite opciju »Nastavi« ili na ovom linku isključite upotrebu kolačića. Nastavi
  RS  
ILIRIKA web stranice
ILIRIKA Beograd, SRB
SRpski
ILIRIKA Ljubljana, SLO
Slovenščina English Deutsch Italiano Français русский 仲文 zhongweg
ILIRIKA Skopje, MKD
MAKEDONSKI

Vršilac usluge  

Vršilac usluge portfolio menadžmenta je
ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana Slovenija, koja uspešno pruža uslugu individualnog portfolio menadžmenta za klijente više od 20 godina.

Koraci za pristup fondu1. KORAK: Pristupite fondu

Posetite nas u sedištu društva na Knez Mihailovoj 11-15/V u Beogradu ili kod nekog od naših ugovornih partnera i popunite izjavu o pristupanju. Izjava o pristupanju je besplatna i popunjava se samo prilikom prve uplate u fond.

Pristupnica ILIRIKA Cash Dinar
Pristupnica ILIRIKA Cash Euro
Pristupnica ILIRIKA Balanced
Pristupnica ILIRIKA Dynamic
Pristupnica TRIUMPH

Za pristupanje fondu potrebni su vam:

Fizička lica:
  • lična karta ili pasoš i
  • dokaz o otvorenom dinarskom tekućem računu u banci.

Pravna lica:
  • rešenje ili izvod o registraciji kod APR-a (original ili overena fotokopija koja nije starija od 3 meseca),
  • fotokopija rešenja o dodeli poreskog identifikacionog broja (PIB) ,
  • fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa (ili drugi dokaz o otvorenom dinarskom tekućem računu u banci)
  • fotokopija lične karte ili pasoša ovlašćenog zastupnika (direktora)
  • fotokopija lične karte ili pasoša fizičkih lica koja imaju više od 25% vlasničkog učešća i/ili fotokopija rešenja ili izvoda iz privrednog registra za pravna lica koja imaju više od 25% vlasničkog učešća

Neophodna dokumentacija za pristupanje fondu
2. KORAK: Uplata u fond

U fond možete da uplaćujete bilo kada, bez prethodne najave. Uplatu u fond vršite pozivanjem na lični identifikacioni broj (fizička lica) ili registarski broj (pravna lica).

Državljani Srbije uplate moraju da vrše u dinarima, dok nerezidenti mogu da uplaćuju i EUR.

Uputstva za uplatu u ILIRIKA Cash Dinar Fond

Fond: ILIRIKA Cash Dinar
Bankovni račun: 355-0003200232902-97
Kastodi banka: Vojvođanska banka a.d., Novi Sad
Poziv: JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica)

Instrukcija za kupovinu IJ Ilirika Cash Dinar.pdf
Uputstva za izvršenje prenosa u EUR.pdf (Samo za nerezidente!)

Uputstva za uplatu u ILIRIKA Cash Euro Fond

Fond: ILIRIKA Cash Euro
Bankovni račun: 355-0003200232909-76
Kastodi banka: Vojvođanska banka a.d., Novi Sad
Poziv: JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica)

Instrukcija za kupovinu IJ Ilirika Cash Euro.pdf
Uputstva za izvršenje prenosa u EUR.pdf (Samo za nerezidente!)

Uputstva za uplatu u ILIRIKA Balanced Fond

Fond: ILIRIKA Balanced
Bankovni račun: 355-0003200232915-58
Kastodi banka: Vojvođanska banka a.d., Novi Sad
Poziv: JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica)

Instrukcija za usmeravanje priliva u BALANCED.pdf
Uputstva za izvršenje prenosa u EUR.pdf (Samo za nerezidente!)


Uputstva za uplatu u ILIRIKA Dynamic Fond

Fond: ILIRIKA Dynamic
Bankovni račun: 205-144-44
Kastodi banka: Komercijalna banka AD
Poziv: JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica)

Instrukcija za kupovinu IJ Ilirika Dynamic.pdf
Uputstva za izvršenje prenosa u EUR.pdf (Samo za nerezidente!)
Uputstva za izvršenje prenosa u USD.pdf (Samo za nerezidente!)


Uputstva za uplatu u TRIUMPH Fond

Fond: ILIRIKA Triumph
Bankovni račun: 355-0003200181143-77
Kastodi banka: Vojvođanska banka a.d., Novi Sad
Poziv: JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica)

Instrukcija za kupovinu IJ Triumph.pdf
Uputstva za izvršenje prenosa u EUR.pdf (Samo za nerezidente!)


3. KORAK: Prijem obračuna uplate

Svaka kupovina investicionih jedinica fonda realizuje se prema metodu nepoznate cene. To znači da kupujete broj investicionih jedinica fonda u odnosu na njihovu vrednost na dan prijema uplate fonda. Vrednost se izračunava radnog dana nakon prijema uplate. Na osnovu izračunate vrednosti, obračun uplate će vam stići poštom ili na e-mail, iz kojeg se vidi broj investicionih jedinica fond čiji ste vlasnik postali.
4. KORAK: Isplata jedinica iz fonda

Ukoliko vam je potreban novac, jednostavno zatražite isplatu iz fonda. Možete da isplatite sve jedinice fonda ili samo deo jedinica fonda. Za isplatu popunite sledeći obrazac i pošaljite ga na e-mail info-fond@ilirika.rs ili poštom na ILIRIKA DZU a.d. Beograd, Knez Mihailova 11–15/V, Beograd.

Isplata jedinica iz fonda ILIRIKA Cash Dinar vrši se narednog radnog dana nakon prijema zahteva za isplatu, a isplata ostalih investicionih fondova ILIRIKE vrši se najkasnije u roku od 5 radnih dana nakon prijema zahteva za isplatu.

Istupnica ILIRIKA Cash Dinar
Istupnica ILIRIKA Cash Euro
Istupnica ILIRIKA Balanced
Istupnica ILIRIKA Dynamic
Istupnica TRIUMPH