Kolačići

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi prikupljanja podataka o posetama. Izaberite opciju »Nastavi« ili na ovom linku isključite upotrebu kolačića. Nastavi
  RS  
ILIRIKA web stranice
ILIRIKA Beograd, SRB
SRpski
ILIRIKA Ljubljana, SLO
Slovenščina English Deutsch Italiano Français русский 仲文 zhongweg
ILIRIKA Skopje, MKD
MAKEDONSKI

Vršilac usluge  

Vršilac usluge portfolio menadžmenta je
ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana Slovenija, koja uspešno pruža uslugu individualnog portfolio menadžmenta za klijente više od 20 godina.
Uspeh vašeg preuzimanja ili prodaje zavisi od izbora pravog savetnika.
Samo kombinacija odgovarajuće strategije preuzimanja ili prodaje i ozbiljnog poznavanja vaše delatnosti vodi do najboljeg rezultata

ILIRIKA spaja savesne, mudre i stručnjake sa višegodišnjim iskustvom, specijalizovane za pripremu sveobuhvatnih finansijskih rešenja koja su prilagođena vašim individualnim potrebama.


SAVETOVANJE PRI PRODAJI

Zahvaljujući godinama rada i upoznavanja potreba klijenata, razvili smo uspešan prodajni proces u dve faze koji garantuje maksimizaciju prodajne vrednosti uz istovremeno ostvarivanje ostalih ciljeva preuzimanja.


 1. Određivanje polaznih tačaka i ciljeva prodaje
 2. Predlog i izbor strategije
 3. Priprema terminskog plana
 4. Sastav grupe izvođača
 5. Preliminarna procena vrednosti
 1. Priprema svih prodajnih dokumenata
 2. Priprema šire lista potencijalnih finansijskih i strateških investitora
 3. Potpisivanje ugovora o tajnosti podataka (engl. NDA)
 1. Distribucija prodajnih dokumenata
 2. Prikupljanje interesa i povratnih informacija od strane potencijalnih investitora
 3. Prikupljanje i ocena neobavezujućih ponuda
 4. Saradnja prilikom izbora užeg kruga zainteresovanih investitora
 1. Organizacija sprovođenja detaljnog i pažljivog pregleda
 2. Otvaranje sobe sa podacima
 3. Organizacija sastanaka zainteresovanih investitora sa rukovodstvom društva (eng. management presentation) i poseta kompaniji (eng. site visit)
 4. Prikupljanje obavezujućih ponuda
 1. Vođenje pregovora sa potencijalnim investitorima
 2. Evaluacija obavezujućih ponuda
 3. Savetovanje prilikom izrade kupoprodajnih ugovora

 

 

SAVETOVANJE PRI KUPOVINI

Preuzimanje kompanije može da bude ključna strategija za povećanje rasta, traženje tržišnih prilika i primenu ekonomija obima. Izborom iskusnog savetnika, kao što je ILIRIKA, proces preuzimanja je lakši, a šanse za uspeh daleko veće.


 1. Određivanje polaznih tačaka i ciljeva preuzimanja
 2. Kreiranje strategije preuzimanja
 3. Priprema terminskog plana
 4. Sastav grupe izvođača
 1. Istraživanje tržišta
 2. Identifikacija potencijalnih preduzeća sticalaca
 3. Ocena adekvatnosti i primerenosti
 4. Određivanje ciljne kompanije
 1. Prikupljanje informacija o ciljnom društvu
 2. Organizacija i savetovanje prilikom realizacije detaljnog pregleda
 3. Priprema tenderske dokumentacije
 4. Realizacija sastanaka sa rukovodstvom društva
 5. Priprema obavezujuće ponude
 1. Određivanje pregovaračke strategije
 2. Savetovanje i saradnja prilikom pregovora
 3. Potpisivanje ugovora
 1. Pomoć kod prijavljivanja kupovine ciljnog društva Javnoj Agenciji Republike Slovenije za zaštitu konkurencije
 2. Realizacija postupka preuzimanja
 3. Usluge u vezi sa prenosom akcija ciljnog društva na sticaoca