Mi smo vaša veza sa celim svetom investicionih prilika.

 

 

Procedure kupovine akcija

1. Sklapanje ugovora i transfer novca

Posetite nas lično u sedištu ILIRIKE, u Knez Mihajlovoj 11–15/V u Beogradu, gde ćemo zajedno proći kroz proceduru sklapanja ugovora i otvaranja računa. Pre početka trgovanja morate da potpišete Ugovor o obavljanju investicionih i drugih usluga.

Potrebni su vam sledeći dokumenti:

Fizička lica:

 

 • važeči lični dokument (lična karta ili pasoš),
 • strano fizičko lice potrebno je da ima poreski broj (PIB),,
 • podatak o broj namenskog novčanog računa izdatog od strane banke.


Domaća pravna lica:

 • izvod iz APR, koji nije stariji od 3 meseca,
 • poreski broj pravnog lica,
 • OP obrazac,
 • namenski novčani račun kod banke za pravno lice,
 • dokumentaciju, koja dokazuje vlasništvo preko 25% pravnog lica, do konačnog vlasnika fizičkog lica i njegov, važeći ličnu dokument
 • overeno ovlašćenje, ako ugovore ne podpisuje zakoniti zastupnik i ovlašćenje za ispostavljanje naloga.


Transfer novca

Klijent uplaćuje novac na svoj namenski novčani račun u banci pre davanja naloga za kupovinu finansijskih instrumenata.

2. Predaja naloga

Za predaju naloga za trgovanje morate imati otvoren račun za trgovanje. Nalog za kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata možete predati kako vama najviše odgovara:

 

 • telefonom, na brojeve 011 32 81 207 i 011 32 81 208,
 • elektronskim putem: internet platforma za trgovanje ILIRIKA Online,
 • neposredno u prostorijama ILIRIKE Investments a.d.,
 • telefaksom, na broj 011 330 10 50.

Procedure prodaje akcija

1. Procedure prodaje akcija

Posetite nas lično u sedištu ILIRIKE, u Knez Mihajlovoj 11–15/V u Beogradu, gde ćemo zajedno proći kroz proceduru sklapanja ugovora i otvaranja računa i prodaje akcija. Treba da ponesete sledeće dokumente:

Treba da ponesete sledeće dokumente:

Fizička lica:

 

 • važeči lični dokument (lična karta ili pasoš),
 • Strano fizičko lice potrebno je da ima poreski broj (PIB),
 • Podatak o broj namenskog novčanog računa izdatog od strane banke.


Domaća pravna lica:

 • Izvod iz APR, koji nije stariji od 3 meseca,
 • Poreski broj pravnog lica,
 • OP obrazac,
 • Namenski novčani račun kod banke za pravno lice,
 • Dokumentaciju, koja dokazuje vlasništvo preko 25% pravnog lica, do konačnog vlasnika fizičkog lica i njegov, važeći ličnu dokument
 • Overeno ovlašćenje, ako ugovore ne podpisuje zakoniti zastupnik i ovlašćenje za ispostavljanje naloga.

Cenovnik usluga i opšti uslovi

Cenovnik usluga

Kontaktirajte nas i mi ćemo pronaći odgovarajući put investicija za stabilan rast vaših finansijskih sredstava.

Pozovite nas  +386 1 300 22 92