Kolačići

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi prikupljanja podataka o posetama. Izaberite opciju »Nastavi« ili na ovom linku isključite upotrebu kolačića. Nastavi
  RS  
ILIRIKA web stranice
ILIRIKA Beograd, SRB
SRpski
ILIRIKA Ljubljana, SLO
Slovenščina English Deutsch Italiano Français русский 仲文 zhongweg
ILIRIKA Skopje, MKD
MAKEDONSKI

Vršilac usluge  

Vršilac usluge portfolio menadžmenta je
ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana Slovenija, koja uspešno pruža uslugu individualnog portfolio menadžmenta za klijente više od 20 godina.
Procedura portfolio menadžmenta

Upravljanje imovinom se zasniva na međusobnom poverenju. Zato u prvom koraku razgovaramo lično, iskreno i ozbiljno o vašim investicionim ciljevima, periodu u kojem želite da ih realizujete, kao i riziku koji ste prilikom investiranja spremni da prihvatite. Dogovor je sažet u ličnom finansijskom planu koji predstavlja temelj naše dugoročne saradnje.

Ključni deo ličnog finansijskog plana je izbor prave investicione politike koja odgovara vašim očekivanjima. Investicione politike se razlikuju prema tome koliko visoke prinose možete očekivati i u kojoj meri je vaša imovina izložena riziku. Pomažemo vam da se odlučite između politike sa niskim (low risk), umerenim (normal risk) i visokim rizikom (high risk). Nakon izbora, sledi potpisivanje i sklapanje ugovora, kao i transfer sredstava na račun za trgovanje.

Bez obzira na to koju ste investicionu politiku izabrali, naš cilj je ostvarivanje natprosečnih prinosa. To znači da pokušavamo aktivnim upravljanjem u svakom trenutku postići bolje rezultate od tržišnog proseka (benchmarka). Izbor investicija u koje investiramo vašu imovinu, vrši se tzv. top-down alokacijom. Počinjemo analizom šireg makroekonomskog okruženja (regiona, zemlje), nastavljamo sa užim izborom sektora (industrija, delatnost) i završavamo detaljnom analizom najperspektivnijih kompanija. Na taj način obezbeđujemo najbolju strukturu vašeg portfolija.

Uslovi na tržištima se menjaju iz minuta u minut i zato je brzo reagovanje ključno. Naši portfolio menadžeri pažljivo prate analize tržišta, ekonomija i izabranih kompanija. Pravovremenom alokacijom imovine između različitih investicionih klasa (akcije, obveznice i sl.) kontrolišemo fluktuacije vrednosti imovine i pokušavamo da postignemo bolje rezultate od tržišnog proseka (benchmarka).

Pitanjima i komentarima možete da se u bilo ko trenutku, u toku radnog vremena, obratite svom ličnom portfolio menadžeru putem telefona ili e-maila ili da zakažete razgovor uživo. O događanjima u vašem portfoliju vas obaveštavamo u mesečnim ili kvartalnim izveštajima.