Kolačići

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi prikupljanja podataka o posetama. Izaberite opciju »Nastavi« ili na ovom linku isključite upotrebu kolačića. Nastavi
  RS  
ILIRIKA web stranice
ILIRIKA Beograd, SRB
SRpski
ILIRIKA Ljubljana, SLO
Slovenščina English Deutsch Italiano Français русский 仲文 zhongweg
ILIRIKA Skopje, MKD
MAKEDONSKI

Vršilac usluge  

Vršilac usluge portfolio menadžmenta je
ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana Slovenija, koja uspešno pruža uslugu individualnog portfolio menadžmenta za klijente više od 20 godina.

Prodaja akcija

 

Vlasnici ste akcija i želite da ih prodate ili prihvatite ponudu za preuzimanje? Možemo da vam pomognemo! Vaše akcije ćemo prodati brzo, profesionalno i povoljno, a isto tako ćemo se pobrinuti za prihvatanje ponude za preuzimanje.

Posetite nas lično u sedištu ILIRIKE, u Knez Mihajlovoj 11–15/V u Beogradu, gde ćemo zajedno proći  kroz proceduru sklapanja ugovora i otvaranja računa. Treba da ponesete sledeće dokumente:

 

Fizička lica:

 • važeći lični dokument (lična karta ili pasoš),
 • strano fizičko lice treba da ima poreski broj (PIB),
 • podatak o broju namenskog novčanog računa izdatog od strane banke.

 

Domaća pravna lica:

 • izvod iz APR, koji nije stariji od 3 meseca,
 • poreski broj pravnog lica,
 • OP obrazac,
 • namenski novčani račun kod banke za pravno lice,
 • dokumentacija, koja dokazuje vlasništvo preko 25% pravnog lica, do konačnog vlasnika fizičkog lica i njegov važeći lični dokument,
 • overeno ovlašćenje, ako ugovore ne potpisuje zakonski zastupnik i ovlašćenje za ispostavljanje naloga

Kupovina akcija, obveznica, trezorskih zapisa

Želite da kupite akcije, obveznice ili trezorske zapise? Možemo da vam pomognemo! Brzo, profesionalno i povoljno.

Posetite nas lično u sedištu ILIRIKE, u Knez Mihajlovoj 11–15/V u Beogradu, gde ćemo zajedno proći kroz proceduru sklapanja ugovora i otvaranja računa. Treba da ponesete sledeće dokumente:

 

Fizička lica:

 • važeći lični dokument (lična karta ili pasoš),
 • strano fizičko lice treba da ima poreski broj (PIB),
 • podatak o broju namenskog novčanog računa izdatog od strane banke.

 

Transfer novca

Klijent uplaćuje novac na svoj namenski novčani račun u banci pre davanja naloga za kupovinu finansijskih instrumenata