Kolačići

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi prikupljanja podataka o posetama. Izaberite opciju »Nastavi« ili na ovom linku isključite upotrebu kolačića. Nastavi
  RS  
ILIRIKA web stranice
ILIRIKA Beograd, SRB
SRpski
ILIRIKA Ljubljana, SLO
Slovenščina English Deutsch Italiano Français русский 仲文 zhongweg
ILIRIKA Skopje, MKD
MAKEDONSKI

Vršilac usluge  

Vršilac usluge portfolio menadžmenta je
ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana Slovenija, koja uspešno pruža uslugu individualnog portfolio menadžmenta za klijente više od 20 godina.

Investicioni fondovi spajaju imovinu većeg broja ulagača, kojom upravljaju stručnjaci. S obzirom na to da o profitabilnosti investicija u fondovima brinu iskusni portfolio menadžeri, vi ne morate da pratite događanja na svetskim tržištima i neprestano se prilagođavate promenama. Investicijom u fondove jednostavno, povoljno in bezbedno koristite najbolje prilike za investiciju u zemlji i svetu!
Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!
Često postavljana pitanja

Šta su investicioni fondovi i kako mogu da štedim u njima?

Investicioni fondovi spajaju imovinu u vlasništvu većeg broja ulagača kojom upravljaju licencirani portfolio menadžeri. Celokupna imovina fonda je podeljena na investicione kupone čiji su vlasnici svi ulagači fonda. Svakom uplatom u fond kupujete određen broj investicionih kupona fonda i tako postajete suvlasnik fonda. Svaki investicioni kupon fonda je proporcionalno raspodeljen u sve investicije fonda, a samim tim i vaša imovina koja se nalazi u fondu.

Zašto su fondovi odličan dodatak štednji u depozitima?

Investicioni fondovi su po pravilu profitabilniji od oročenih uloga u bankama, naročito dugoročno. U poređenju sa oročenim ulozima, oni su i fleksibilniji i troškovno efikasniji. U fondovima svi ulagači ostvaruju profite iste visine, bez obzira na uplaćena sredstva. Osim toga, vaša sredstva su u investicionim fondovima daleko likvidnija nego kod depozita. Ukoliko su vam u bilo kom trenutku potrebna sredstva u novcu investirana u fondove, biće na vašem računu u roku pet radnih dana nakon što ste predali zahtev u pisanoj formi.

Kojim tipovima fondova upravlja ILIRIKA?

ILIRIKA upravlja različitim tipovima fondova i na taj način vam omogućava da napravite kombinaciju koja najviše odgovara vašim potrebama i investicionim ciljevima. Najbezbedniji fondovi su fondovi očuvanja vrednosti ILIRIKA Cash Dinar i ILIRIKA Cash Euro, koji investiraju na tržištu novca. ILIRIKA Balanced je izbalansirani mešoviti fond i predstavlja srednji put između bezbednosti i ambicioznosti. ILIRIKA Dynamic i TRIUMPH su najriskantniji, ali i potencijalno najprofitabilniji fondovi u kojima 75% investicija predstavljaju akcije.

Koji je minimalni iznos za početak štednje u fondovima?

Štednju u investicionim fondovima možete da započnete bilo kojim iznosom. Zakon ne određuje minimalni iznos za ulazak u fond, ali se preporučuje da iznos bude barem 20 EUR.

Na koji način period štednje utiče na izbor odgovarajućih fondova?

Akcioni fondovi su po pravilu volatilniji od mešovitih, novčanih i fondova obveznica. To znači da je, kartkoročno, njihova vrednost promenljivija, usled većeg rizika prinos može u određenom periodu da bude i negativan, pre nego što se trend ponovo okrene nagore. Zato vam prilikom investiranja u ILIRIKA Dynamic i TRIUMPH preporučujemo period štednje od barem 5 godina. U slučaju mešovitog fonda ILIRIKA Balanced, preporučujemo vam najmanje 3 godine štednje. Ukoliko planirate da štedite kraći period ili želite da izbegnete fluktuaciju vrednosti imovine, preporučujemo vam fondove ILIRIKA Cash Dinar i ILIRIKA Cash Euro.