1.983,38951
2,15%
14. 11. 19
1.296,78548
-0,78%
14. 11. 19
1.784,59334
5,92%
14. 11. 19
389,00824
11,73%
14. 11. 19
153,43985
-9,94%
14. 11. 19
637,79658
11,12%
14. 11. 19

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd