1.981,05772
1,82%
12. 10. 19
1.297,34196
-0,60%
12. 10. 19
1.773,96602
4,78%
12. 10. 19
385,08457
11,81%
12. 10. 19
150,00065
-12,05%
12. 10. 19
634,15815
11. 10. 19

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd