1.974,82588
2,14%
18. 8. 19
1.302,22377
0,03%
18. 8. 19
1.764,08365
1,57%
18. 8. 19
378,47170
4,61%
18. 8. 19
147,82552
-15,87%
18. 8. 19

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd