Ilirika ProActive

Otvoreni investicioni fond Ilirika ProActive kao Fond rasta je namenjen svima koji žele investirati na duži vremenski period sa ciljem ostvarenja prinosa i participirati u hartijama od vrednosti listiranim na regionalnim berzama.

Pristupite fondu
Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
Ilirika ProActive 637,79658 5,43 14. 11. 19 0,06% 12,04% 11,12% 20,43% 37,26%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
Ilirika ProActive 93.345.229,90000 794.322,03 14. 11. 19

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Struktura investicija fonda

Sektorska struktura akcija (30. 09. 2019)
Struktura po valutama (30. 09. 2019)
Struktura po zemljama (30. 09. 2019)
Struktura portfolija (30. 09. 2019)
TOP 5 investicija (30. 09. 2019)

Dokumenti

Pogledajte sve bitne dokumente za fond
Ilirika ProActive
VIŠE

Procedure i forme

Upoznajte sve bitne procedure (pristop u fond, prenos sredstva u drugi fond, itd.) i forme.
VIŠE

Opšti podaci o fondu

Ime fonda Ilirika ProActive
Tip fonda fond rasta vrednosti
Ulazni troškovi 3,00%
Izlazni troškovi 0,00%
Upravljačka provizija 2,922%
Transakcijski račun fonda 205-115-34
Portfolio menadžer fonda Rastislav Čeh
VIŠE