Ime fonda ILIRIKA Cash Dinar ILIRIKA Cash Euro ILIRIKA Balanced ILIRIKA Dynamic Triumph
Stopa rizika 1 1 4 6 6
Tip fonda fond očuvanja vrednosti fond očuvanja vrednosti balansirani fond fond rasta vrednosti fond rasta vrednosti
Preporučen period ulaganja 3 i više godina 5 i više godina 5 i više godina
Najmanja kupovina Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos
Ove godine 1,15% -0,31% 9,28% 16,02% -9,35%
1 godina 2,14% 0,03% 1,57% 4,61% -15,87%
3 godina 11,92% -3,31% 9,88% 13,15% -35,64%
5 godina 24,88% 4,00% 19,73% 22,42% -58,96%
Ulazni troškovi 0,00% 0,00% 2,00% - 4,50% 2,50% - 4,50% 0,00%
Izlazni troškovi 0,00% 0,30% od navedenog
iznosa ukoliko klijent
svoja sredstva drži
manje od 15 dana
u Fondu; inače 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% - 1,00%
Provizija za upravljanje 1,00% 0,10% 2,50% 3,6525% 3,50%

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!