Tabela cena fondova

Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
ILIRIKA Cash Dinar 1.974,82588 16,77 18. 08. 19 0,00% 1,15% 2,14% 11,92% 24,88%
ILIRIKA Cash Euro 1.302,22377 11,06 18. 08. 19 0,00% -0,31% 0,03% -3,31% 4,00%
ILIRIKA Balanced 1.764,08365 14,98 18. 08. 19 -0,01% 9,28% 1,57% 9,88% 19,73%
ILIRIKA Dynamic 378,47170 3,21 18. 08. 19 -0,01% 16,02% 4,61% 13,15% 22,42%
Triumph 147,82552 18. 08. 19 -0,01% -9,35% -15,87% -35,64% -58,96%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
ILIRIKA Cash Dinar 294.177.203,87000 2.498.511,17 18. 08. 19
ILIRIKA Cash Euro 9.500.611,54000 80.690,77 18. 08. 19
ILIRIKA Balanced 102.546.211,65000 870.947,35 18. 08. 19
ILIRIKA Dynamic 16.854.880,20000 143.152,17 18. 08. 19
Triumph 5.237.768,95000 18. 08. 19

FIMA ProActive

 

Ime fonda Vrednost RSD Vrednost EUR Datum Danas
FIMA ProActive 619,18665   16.08.2019  

 

Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
FIMA ProActive 91.686.073,75   16.08.2019

 


Cene IJ FIMA ProActive od početka poslovanja (.xls)

 

 

 

 

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!