Tabela cena fondova

Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
ILIRIKA Cash Dinar 1.983,38951 16,88 14. 11. 19 0,00% 1,59% 2,15% 11,47% 23,27%
ILIRIKA Cash Euro 1.296,78548 11,04 14. 11. 19 0,03% -0,73% -0,78% -3,69% 0,58%
ILIRIKA Balanced 1.784,59334 15,19 14. 11. 19 0,14% 10,55% 5,92% 7,73% 14,11%
ILIRIKA Dynamic 389,00824 3,31 14. 11. 19 0,10% 19,25% 11,73% 14,05% 13,89%
Triumph Top Brands 153,43985 14. 11. 19 0,33% -5,91% -9,94% -33,33% -57,63%
Ilirika ProActive 637,79658 5,43 14. 11. 19 0,06% 12,04% 11,12% 20,43% 37,26%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
ILIRIKA Cash Dinar 278.663.569,99000 2.371.290,02 14. 11. 19
ILIRIKA Cash Euro 9.469.917,18000 80.584,34 14. 11. 19
ILIRIKA Balanced 104.638.727,38000 890.424,14 14. 11. 19
ILIRIKA Dynamic 18.703.334,65000 159.156,19 14. 11. 19
Triumph Top Brands 5.783.808,44000 14. 11. 19
Ilirika ProActive 93.345.229,90000 794.322,03 14. 11. 19

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!