Tabela cena fondova

Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
ILIRIKA Cash Dinar 1.981,05772 16,86 12. 10. 19 0,00% 1,47% 1,82% 11,68% 23,92%
ILIRIKA Cash Euro 1.297,34196 11,04 12. 10. 19 0,00% -0,69% -0,60% -3,68% 1,65%
ILIRIKA Balanced 1.773,96602 15,09 12. 10. 19 -0,01% 9,89% 4,78% 8,06% 17,08%
ILIRIKA Dynamic 385,08457 3,28 12. 10. 19 -0,01% 18,05% 11,81% 13,54% 17,03%
Triumph 150,00065 12. 10. 19 -0,01% -8,02% -12,05% -35,03% -58,15%
Fima ProActive 634,15815 5,40 11. 10. 19 0,20% % % % %
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
ILIRIKA Cash Dinar 299.752.733,49000 2.550.368,65 12. 10. 19
ILIRIKA Cash Euro 9.473.735,27000 80.604,83 12. 10. 19
ILIRIKA Balanced 104.342.457,77000 887.770,83 12. 10. 19
ILIRIKA Dynamic 17.500.088,68000 148.894,98 12. 10. 19
Triumph 5.654.169,99000 12. 10. 19
Fima ProActive 92.965.353,54000 790.971,68 11. 10. 19

FIMA ProActive

 

Ime fonda Vrednost RSD Vrednost EUR Datum Danas
FIMA ProActive 634,15815 5,39557 11.10.2019  

 

Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
FIMA ProActive 92.965.353,54 790.971,68 11.10.2019

 


Cene IJ FIMA ProActive od početka poslovanja (.xls)

 

 

 

 

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!