Triumph

Fond TRIUMPH predstavlja pobednički odnos profitabilnih investicija u domaće i strane akcije, čiji minimalni udeo nije manji od 75%. 

Pristupite fondu
Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
Triumph 150,00065 12. 10. 19 -0,01% -8,02% -12,05% -35,03% -58,15%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
Triumph 5.654.169,99000 12. 10. 19

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Struktura investicija fonda

Sektorska struktura akcija (31. 08. 2019)
Struktura po valutama (31. 08. 2019)
Struktura po zemljama (31. 08. 2019)
Struktura portfolija (31. 08. 2019)
TOP 5 investicija (31. 08. 2019)

Dokumenti

Pogledajte sve bitne dokumente za fond
Triumph
VIŠE

Procedure i forme

Upoznajte sve bitne procedure (pristop u fond, prenos sredstva u drugi fond, itd.) i forme.
VIŠE

Opšti podaci o fondu

Ime fonda Triumph
Tip fonda fond rasta vrednosti
Ulazni troškovi 0,00%
Izlazni troškovi 0,00% - 1,00%
Upravljačka provizija 3,50%
Transakcijski račun fonda 325-9500600018704-04
Portfolio menadžer fonda Rastislav Čeh
VIŠE