2.008,36415
0,12%
23. 6. 22
1.836,44172
-5,95%
23. 6. 22
380,82038
-8,74%
23. 6. 22
653,91821
-3,10%
23. 6. 22

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd