2.062,48872
2,46%
26. 9. 23
1.891,06841
2,34%
26. 9. 23
390,36924
1,31%
26. 9. 23
679,95722
7,87%
26. 9. 23

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd