2.007,61111
0,41%
22. 7. 21
1.295,78940
-0,37%
22. 7. 21
1.997,25405
11,12%
22. 7. 21
429,08666
10,68%
22. 7. 21
673,27009
19,83%
22. 7. 21

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd