1.989,21845
1,82%
16. 1. 20
1.296,46413
-0,94%
16. 1. 20
1.826,52990
11,87%
16. 1. 20
408,11886
20,70%
16. 1. 20
159,89415
-2,93%
16. 1. 20
658,57945
20,56%
16. 1. 20

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd