2.005,11974
0,64%
24. 2. 21
1.301,68247
0,41%
24. 2. 21
1.845,76737
0,08%
24. 2. 21
388,39188
-5,99%
24. 2. 21
154,76111
-4,63%
24. 2. 21
618,88479
-4,45%
24. 2. 21

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd