2.001,28311
0,88%
22. 11. 20
1.299,99547
0,23%
22. 11. 20
1.784,75606
0,12%
22. 11. 20
368,69457
-4,64%
22. 11. 20
147,99321
-2,72%
22. 11. 20
567,57308
-11,77%
22. 11. 20

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd