2.025,02607
0,96%
2. 2. 23
1.856,82837
-7,26%
2. 2. 23
390,91407
-7,08%
2. 2. 23
672,43712
-7,76%
2. 2. 23

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd