2.000,69559
1,18%
18. 9. 20
1.300,46964
0,16%
18. 9. 20
1.767,23749
-0,36%
18. 9. 20
375,22428
-1,85%
18. 9. 20
146,90583
-1,83%
18. 9. 20
556,57596
-10,83%
18. 9. 20

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd