2.005,70148
0,37%
16. 5. 21
1.298,79686
0,25%
16. 5. 21
1.927,94102
10,27%
16. 5. 21
405,34704
6,86%
16. 5. 21
155,50355
4,81%
12. 5. 21
653,41320
17,10%
16. 5. 21

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd