2.040,33148
1,66%
25. 5. 23
1.859,84501
-0,83%
25. 5. 23
389,43798
-1,28%
25. 5. 23
671,27030
-0,56%
25. 5. 23

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd