1.989,44472
1,81%
20. 1. 20
1.296,31327
-0,94%
20. 1. 20
1.833,53700
11,44%
20. 1. 20
412,94790
20,61%
20. 1. 20
161,08056
-3,29%
20. 1. 20
659,20427
20,10%
20. 1. 20

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd