2.006,26522
0,28%
21. 10. 21
1.295,78940
-0,37%
5. 8. 21
2.009,64519
12,74%
21. 10. 21
424,32403
14,21%
21. 10. 21
704,40807
27,53%
21. 10. 21

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd