1.997,51591
1,45%
9. 7. 20
1.300,63874
-0,28%
9. 7. 20
1.787,82681
1,62%
9. 7. 20
382,50543
-0,92%
9. 7. 20
149,86520
-1,16%
9. 7. 20
565,39896
-9,52%
9. 7. 20

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd