2.013,15367
0,28%
29. 9. 22
1.835,79065
-6,88%
29. 9. 22
382,94803
-7,85%
29. 9. 22
617,64064
-10,13%
29. 9. 22

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd