1.996,02211
1,05%
6. 4. 20
1.295,58940
-0,73%
6. 4. 20
1.717,43818
-1,70%
6. 4. 20
367,51932
-2,22%
6. 4. 20
142,66986
-17,44%
6. 4. 20
540,47921
-8,56%
6. 4. 20

Investicionim fondovima ILIRIKA upravlja ILIRIKA
DZU. a.d. Beograd