ILIRIKA Balanced

Fond ILIRIKA Balanced spaja profitabilnost akcija sa sigurnošću dužničkih hartija od vrednosti. Omogućava vam stabilno i izbalansirano ostvarivanje dugoročnih ciljeva. 

Pristupite fondu
Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
ILIRIKA Balanced 1.890,35670 16,13 02. 10. 23 -0,19% 5,06% 3,79% 6,64% 9,54%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
ILIRIKA Balanced 98.344.961,93000 839.311,33 02. 10. 23

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Struktura investicija fonda

Sektorska struktura  akcija (30. 09. 2022)
Struktura po valutama (30. 09. 2022)
Struktura po zemljama (30. 09. 2022)
Struktura portfolija (30. 09. 2022)
TOP 5 investicija (30. 09. 2022)

Dokumenti

Pogledajte sve bitne dokumente za fond
ILIRIKA Balanced
VIŠE

Procedure i forme

Upoznajte sve bitne procedure (pristop u fond, prenos sredstva u drugi fond, itd.) i forme.
VIŠE

Opšti podaci o fondu

Ime fonda ILIRIKA Balanced
Tip fonda balansirani fond
Ulazni troškovi 2,00% - 4,50%
Izlazni troškovi 0,00%
Upravljačka provizija 2,50%
Transakcijski račun fonda 325-9500600018712-77
Portfolio menadžer fonda Predrag Pavićević
VIŠE