ILIRIKA Balanced

Fond ILIRIKA Balanced spaja profitabilnost akcija sa sigurnošću dužničkih hartija od vrednosti. Omogućava vam stabilno i izbalansirano ostvarivanje dugoročnih ciljeva. 

Pristupite fondu
Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
ILIRIKA Balanced 1.786,50914 15,19 04. 06. 20 -0,26% -0,57% 3,30% -0,32% 11,11%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
ILIRIKA Balanced 100.234.203,24000 852.377,32 04. 06. 20

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Struktura investicija fonda

Sektorska struktura  akcija (31. 03. 2020)
Struktura po valutama (31. 03. 2020)
Struktura po zemljama (31. 03. 2020)
Struktura portfolija (31. 03. 2020)
TOP 5 investicija (31. 03. 2020)

Dokumenti

Pogledajte sve bitne dokumente za fond
ILIRIKA Balanced
VIŠE

Procedure i forme

Upoznajte sve bitne procedure (pristop u fond, prenos sredstva u drugi fond, itd.) i forme.
VIŠE

Opšti podaci o fondu

Ime fonda ILIRIKA Balanced
Tip fonda balansirani fond
Ulazni troškovi 2,00% - 4,50%
Izlazni troškovi 0,00%
Upravljačka provizija 2,50%
Transakcijski račun fonda 325-9500600018712-77
Portfolio menadžer fonda Rastislav Čeh
VIŠE