ILIRIKA Cash Euro

U fondu ILIRIKA Cash Euro bezbedno štedite sa instrumentima tržišta novca u evrima, kao što su depoziti u EUR, državne obveznice u EUR i fondovi tržišta novca, vezani za EUR. Diversifikacija investicija vam omogućava upravljanje rizikom i očuvanje vrednosti sredstava 

Pristupite fondu
Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
ILIRIKA Cash Euro 1.295,53548 11,02 04. 06. 20 0,00% -0,10% -0,82% -3,68% -0,22%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
ILIRIKA Cash Euro 9.074.747,89000 77.170,36 04. 06. 20

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Struktura investicija fonda

Struktura po valutama (31. 03. 2020)
Struktura portfolija (31. 03. 2020)
Top 5 investicija (31. 03. 2020)

Dokumenti

Pogledajte sve bitne dokumente za fond
ILIRIKA Cash Euro
VIŠE

Procedure i forme

Upoznajte sve bitne procedure (pristop u fond, prenos sredstva u drugi fond, itd.) i forme.
VIŠE

Opšti podaci o fondu

Ime fonda ILIRIKA Cash Euro
Tip fonda fond očuvanja vrednosti
Ulazni troškovi 0,00%
Izlazni troškovi 0,30% od navedenog
iznosa ukoliko klijent
svoja sredstva drži
manje od 15 dana
u Fondu; inače 0,00%
Upravljačka provizija 0,10%
Transakcijski račun fonda 325-9500600018709-86
Portfolio menadžer fonda Rastislav Čeh
VIŠE