ILIRIKA Dynamic

ILIRIKA Dynamic je globalni akcioni fond sa najmanje 75% udelom akcija u portfoliju. Odgovara svakome ko želi svoju ušteđevinu da oplemeni akcijama najvećih svetskih kompanija i koji su za natprosečne prinose spremni da prihvate i nešto veći stepen rizika. 

Pristupite fondu
Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
ILIRIKA Dynamic 390,36924 3,33 26. 09. 23 -0,83% 4,37% 1,31% 5,45% 9,27%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
ILIRIKA Dynamic 28.711.532,05000 244.979,36 26. 09. 23

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Struktura investicija fonda

Sektorska struktura  akcija (30. 09. 2022)
Struktura po valutama (30. 09. 2022)
Struktura po zemljama (30. 09. 2022)
Struktura portfolija (30. 09. 2022)
TOP 5 investicija (30. 09. 2022)

Dokumenti

Pogledajte sve bitne dokumente za fond
ILIRIKA Dynamic
VIŠE

Procedure i forme

Upoznajte sve bitne procedure (pristop u fond, prenos sredstva u drugi fond, itd.) i forme.
VIŠE

Opšti podaci o fondu

Ime fonda ILIRIKA Dynamic
Tip fonda fond rasta vrednosti
Ulazni troškovi 2,50% - 4,50%
Izlazni troškovi 0,00%
Upravljačka provizija 3,6525%
Transakcijski račun fonda 205-144-44
Portfolio menadžer fonda Predrag Pavićević
VIŠE