ILIRIKA Dynamic

ILIRIKA Dynamic je globalni akcioni fond sa najmanje 75% udelom akcija u portfoliju. Odgovara svakome ko želi svoju ušteđevinu da oplemeni akcijama najvećih svetskih kompanija i koji su za natprosečne prinose spremni da prihvate i nešto veći stepen rizika. 

Pristupite fondu
Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
ILIRIKA Dynamic 382,28725 3,25 04. 06. 20 -0,46% -3,44% 2,78% 4,04% 6,34%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
ILIRIKA Dynamic 26.113.872,38000 222.068,63 04. 06. 20

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Struktura investicija fonda

Sektorska struktura  akcija (31. 03. 2020)
Struktura po valutama (31. 03. 2020)
Struktura po zemljama (31. 03. 2020)
Struktura portfolija (31. 03. 2020)
TOP 5 investicija (31. 03. 2020)

Dokumenti

Pogledajte sve bitne dokumente za fond
ILIRIKA Dynamic
VIŠE

Procedure i forme

Upoznajte sve bitne procedure (pristop u fond, prenos sredstva u drugi fond, itd.) i forme.
VIŠE

Opšti podaci o fondu

Ime fonda ILIRIKA Dynamic
Tip fonda fond rasta vrednosti
Ulazni troškovi 2,50% - 4,50%
Izlazni troškovi 0,00%
Upravljačka provizija 3,6525%
Transakcijski račun fonda 205-144-44
Portfolio menadžer fonda Rastislav Čeh
VIŠE