Ilirika ProActive

Otvoreni investicioni fond Ilirika ProActive kao Fond rasta je namenjen svima koji žele investirati na duži vremenski period sa ciljem ostvarenja prinosa i participirati u hartijama od vrednosti listiranim na regionalnim berzama.

Pristupite fondu
Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
Ilirika ProActive 692,43248 5,89 16. 09. 21 -0,03% 18,51% 23,32% 20,40% 34,47%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
Ilirika ProActive 88.963.389,11000 756.708,89 16. 09. 21

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Struktura investicija fonda

Sektorska struktura akcija (31. 08. 2021)
Struktura po valutama (31. 08. 2021)
Struktura po zemljama (31. 08. 2021)
Struktura portfolija (31. 08. 2021)
TOP 5 investicija (31. 08. 2021)

Dokumenti

Pogledajte sve bitne dokumente za fond
Ilirika ProActive
VIŠE

Procedure i forme

Upoznajte sve bitne procedure (pristop u fond, prenos sredstva u drugi fond, itd.) i forme.
VIŠE

Opšti podaci o fondu

Ime fonda Ilirika ProActive
Tip fonda fond rasta vrednosti
Ulazni troškovi 2,00% - 4,50%
Izlazni troškovi 0,00%
Upravljačka provizija 2,922%
Transakcijski račun fonda 205-115-34
Portfolio menadžer fonda Rastislav Čeh
VIŠE