Ilirika ProActive

Otvoreni investicioni fond Ilirika ProActive kao Fond rasta je namenjen svima koji žele investirati na duži vremenski period sa ciljem ostvarenja prinosa i participirati u hartijama od vrednosti listiranim na regionalnim berzama.

Pristupite fondu
Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
Ilirika ProActive 679,95722 5,80 26. 09. 23 -0,76% 7,75% 7,87% 22,38% 17,03%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
Ilirika ProActive 94.738.611,62000 808.351,31 26. 09. 23

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Struktura investicija fonda

Sektorska struktura akcija (30. 09. 2022)
Struktura po valutama (30. 09. 2022)
Struktura po zemljama (30. 09. 2022)
Struktura portfolija (30. 09. 2022)
TOP 5 investicija (30. 09. 2022)

Dokumenti

Pogledajte sve bitne dokumente za fond
Ilirika ProActive
VIŠE

Procedure i forme

Upoznajte sve bitne procedure (pristop u fond, prenos sredstva u drugi fond, itd.) i forme.
VIŠE

Opšti podaci o fondu

Ime fonda Ilirika ProActive
Tip fonda fond rasta vrednosti
Ulazni troškovi 2,00% - 4,50%
Izlazni troškovi 0,00%
Upravljačka provizija 2,922%
Transakcijski račun fonda 205-115-34
Portfolio menadžer fonda Predrag Pavićević
VIŠE