Ime fonda ILIRIKA Cash Dinar ILIRIKA Cash Euro ILIRIKA Balanced ILIRIKA Dynamic Ilirika ProActive
Stopa rizika 0 0 0 0 0
Tip fonda fond očuvanja vrednosti fond očuvanja vrednosti balansirani fond fond rasta vrednosti fond rasta vrednosti
Preporučen period ulaganja 3 i više godina 5 i više godina 5 i više godina
Najmanja kupovina Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos
Ove godine 0,24% -0,32% 11,04% 14,37% 18,51%
1 godina 0,38% -0,37% 11,73% 11,96% 23,32%
3 godina 3,29% -0,48% 16,01% 19,24% 20,40%
5 godina 13,44% -3,79% 24,01% 26,64% 34,47%
Ulazni troškovi 0,00% 0,00% 2,00% - 4,50% 2,50% - 4,50% 2,00% - 4,50%
Izlazni troškovi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Provizija za upravljanje 1,00% 0,10% 2,50% 3,6525% 2,922%

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!