Ime fonda ILIRIKA Cash Dinar ILIRIKA Balanced ILIRIKA Dynamic Ilirika ProActive
Stopa rizika 0 0 0 0
Tip fonda fond očuvanja vrednosti balansirani fond fond rasta vrednosti fond rasta vrednosti
Preporučen period ulaganja 3 i više godina 5 i više godina 5 i više godina
Najmanja kupovina Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos
Ove godine 0,93% 3,36% 4,12% 6,37%
1 godina 1,66% -0,83% -1,28% -0,56%
3 godina 2,19% 5,04% 1,63% 19,98%
5 godina 6,13% 8,39% 12,14% 16,19%
Ulazni troškovi 0,00% 2,00% - 4,50% 2,50% - 4,50% 2,00% - 4,50%
Izlazni troškovi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Provizija za upravljanje 1,00% 2,50% 3,6525% 2,922%

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!