Ime fonda ILIRIKA Cash Dinar ILIRIKA Balanced ILIRIKA Dynamic Ilirika ProActive
Stopa rizika 0 0 0 0
Tip fonda fond očuvanja vrednosti balansirani fond fond rasta vrednosti fond rasta vrednosti
Preporučen period ulaganja 3 i više godina 5 i više godina 5 i više godina
Najmanja kupovina Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos
Ove godine 0,19% -4,91% -5,62% -5,29%
1 godina 0,07% -3,72% -3,88% -0,64%
3 godina 1,81% 10,82% 9,69% 11,69%
5 godina 7,94% 12,93% 16,63% 23,99%
Ulazni troškovi 0,00% 2,00% - 4,50% 2,50% - 4,50% 2,00% - 4,50%
Izlazni troškovi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Provizija za upravljanje 1,00% 2,50% 3,6525% 2,922%

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!