Ime fonda ILIRIKA Cash Dinar ILIRIKA Cash Euro ILIRIKA Balanced ILIRIKA Dynamic Triumph Top Brands Ilirika ProActive
Stopa rizika 1 1 4 6 6 6
Tip fonda fond očuvanja vrednosti fond očuvanja vrednosti balansirani fond fond rasta vrednosti fond rasta vrednosti fond rasta vrednosti
Preporučen period ulaganja 3 i više godina 5 i više godina 5 i više godina 5 i više godina
Najmanja kupovina Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos Ne postoji minimalan iznos
Ove godine 0,40% -0,11% -0,31% -2,99% -2,90% -11,88%
1 godina 1,63% -0,84% 3,55% 3,29% -11,45% -5,46%
3 godina 7,70% -3,68% -0,06% 4,52% -18,50% 4,36%
5 godina 19,52% -0,16% 10,83% 5,46% -50,09% 17,87%
Ulazni troškovi 0,00% 0,00% 2,00% - 4,50% 2,50% - 4,50% 2,00% - 4,50% 3,00%
Izlazni troškovi 0,00% 0,30% od navedenog
iznosa ukoliko klijent
svoja sredstva drži
manje od 15 dana
u Fondu; inače 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Provizija za upravljanje 1,00% 0,10% 2,50% 3,6525% 3,50% 2,922%

Grafikon kretanja vrednosti investicione jedinice: -

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!