Jednokratna uplata
Mesečne uplate
Dodatna penzija

Koliko uštedite sa različitom visinom uplata?

Izaberite iznos koji želite da uplatite u fond i predviđeni vremenski period štednje. Na sledećem grafikonu pogledajte koliki prinos možete da očekujete u odnosu na različite tipove investicija.

Uplata:
50 EUR
50.000 EUR
Period štednje:
1 godina
40 godina


Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!