Tabela cena fondova

Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
ILIRIKA Cash Dinar 1.996,70643 16,98 04. 06. 20 0,00% 0,40% 1,63% 7,70% 19,51%
ILIRIKA Cash Euro 1.295,53548 11,02 04. 06. 20 0,00% -0,10% -0,82% -3,68% -0,22%
ILIRIKA Balanced 1.786,50914 15,19 04. 06. 20 -0,26% -0,57% 3,30% -0,32% 11,11%
ILIRIKA Dynamic 382,28725 3,25 04. 06. 20 -0,46% -3,44% 2,78% 4,04% 6,34%
Triumph Top Brands 149,24175 1,27 04. 06. 20 -0,43% -3,32% -12,12% -18,85% -49,95%
Ilirika ProActive 576,84310 4,91 04. 06. 20 0,46% -11,48% -5,06% 4,85% 18,65%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
ILIRIKA Cash Dinar 220.520.336,40000 1.875.273,39 04. 06. 20
ILIRIKA Cash Euro 9.074.747,89000 77.170,36 04. 06. 20
ILIRIKA Balanced 100.234.203,24000 852.377,32 04. 06. 20
ILIRIKA Dynamic 26.113.872,38000 222.068,63 04. 06. 20
Triumph Top Brands 7.179.297,31000 61.051,72 04. 06. 20
Ilirika ProActive 76.797.823,85000 653.077,71 04. 06. 20

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!