Tabela cena fondova

Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
ILIRIKA Cash Dinar 2.008,18379 17,08 16. 09. 21 0,00% 0,24% 0,38% 3,29% 13,44%
ILIRIKA Cash Euro 1.295,78940 11,02 05. 08. 21 0,00% -0,32% -0,37% -0,48% -3,79%
ILIRIKA Balanced 1.991,10870 16,94 16. 09. 21 -0,14% 11,04% 11,73% 16,01% 24,01%
ILIRIKA Dynamic 425,02120 3,62 16. 09. 21 -0,06% 14,37% 11,96% 19,24% 26,64%
Ilirika ProActive 692,43248 5,89 16. 09. 21 -0,03% 18,51% 23,32% 20,40% 34,47%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
ILIRIKA Cash Dinar 183.371.086,22000 1.559.726,23 16. 09. 21
ILIRIKA Cash Euro 1,00000 0,01 05. 08. 21
ILIRIKA Balanced 107.479.925,94000 914.207,71 16. 09. 21
ILIRIKA Dynamic 29.528.930,00000 251.168,53 16. 09. 21
Ilirika ProActive 88.963.389,11000 756.708,89 16. 09. 21

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!