Nedeljna očekivanja 20.02.-24.02.2023
Objavljeno: 20. 02. 2023

Tekuća nedelja će biti skraćena, obzirom da je danas berza u SAD zatvorena zbog tamošnjeg praznika, „Presidents day“. Sezona objava rezultata se nastavlja pa ćemo tako u toku ove nedelje imati podatke iz Valmarta i Home Depota. Očekuje se da će Valmart, najveći trgovac na malo u SAD po prihodu, objaviti zaradu po akciji (EPS) od 1,52 dolara, što bi označilo pad od 6% (treći uzastopni kvartalni pad EPS-a). Predviđa se da će prodaja porasti za oko 5% na nešto manje od 160 milijardi dolara. Ovi rezultati su najbitniji u grupi nedeljnih objava iz razloga što se trendovi u poslovanju Valmarta smatraju barometrom kupovne moći potrošača. Od S&P 500 kompanija koje su do sada prijavile zaradu, 69% je premašilo očekivanja EPS-a, što je ispod petogodišnjeg proseka od 77% i desetogodišnjeg proseka od 73%, prema istraživanju FactSet-a. Ukupno, prijavljene zarade za kompanije S&P 500 premašile su projekcije za samo 1,1%, što je znatno ispod petogodišnjeg proseka od 8,6% i desetogodišnjeg proseka od 6,4%. 

 
Ma makro palnu, u toku nedelje ćemo dobiti više novosti o tržištu nekretnina, uključujući prodaju novih i postojećih kuća za januar. Predviđa se da će se prodaja postojećih kuća oporaviti prošlog meseca na 4,1 milion jedinica, što je neznatno povećanje sa 4,02 miliona u decembru. To bi bio prvi rast prodaje od januara prošle godine, kada je iznosio 6,49 miliona. Takođe se predviđa da će prodaja novih kuća blago porasti na 620.000, sa 616.000 u decembru. Prodaja kuća je verovatno povećana prošlog meseca padom hipotekarnih stopa, koje su pale sa 20-godišnjih maksimuma postignutih krajem prošle godine. Prosečna stopa na 30-godišnju hipoteku sa fiksnom kamatnom stopom pala je na 6,09% početkom februara, nakon što je dostigla vrhunac iznad 7% krajem oktobra. 
 
U petak, Biro za ekonomske analize (BEA) će objaviti indeks cena za ličnu potrošnju (PCE) – preferirani FED-ov pokazatelj inflacije – za januar. Predviđa se da je indeks cena PCE porastao za 0,3% prošlog meseca, ubrzavajući rast od 0,1% u svakom od prethodna dva meseca. Cene su verovatno porasle za 4,8% na godišnjem nivou, što je neznatni pad sa 5% u decembru. Korpa roba i usluga koja se sastoji od indeksa ažurira se češće od indeksa potrošačkih cena (CPI), koji koristi fiksnu korpu roba i usluga.