Pregled nedelje (20-24.mart 2023.) sa izgledima za tekuću sedmicu
Objavljeno: 27. 03. 2023

Ključni sastanak Federalnih rezervi SAD i stalna zabrinutost oko stabilnosti banaka glavna su tematika na tržištu tokom protekle nedelje. Federalne rezerve SAD podigle su u sredu kamatne stope za četvrtinu procentnog poena, produživši niz povećanja stopa usred kontinuirane nestabilnosti u segmentima bankarskog sektora. Zvaničnici Fed-a su takođe revidirali svoju prognozu rasta BDP-a naniže. Fokus investitora se pomerio ka kvalitetu, što je dovelo do toga da akcije sa velikim kapitalizacijama nadmaše one sa manjom vrednošću. S&P 500 iz tog razloga završava sedmicu skokom od 1,5% a Russell 2000 padom od 2,6%. 
 
U toku ove nedelje, fokus verovatno staje na temama iz bankarskog sektora a na makro planu od važnijih objava izdvajamo pokazatelje koje prate cene nekretnina i indeks cena dobar za ličnu potrošnju. 

 
Provajder indeksa S&P Global će u utorak objaviti svoj Case-Shiller nacionalni indeks cena kuća za januar, dok će Federalna agencija za stambeno finansiranje (FHFA) objaviti svoj indeks cena kuća (HPI), prateći cene porodičnih kuća širom zemlje. Predviđa se da će cene stanova, prema izveštajima Case-Shiller indeksa, u januaru pasti za 0,9%, što predstavlja sedmi uzastopni mesečni pad. U odnosu na prethodnu godinu, cene su verovatno porasle za samo 3,7%, što je usporavanje sa 4,6% u decembru i najsporija godišnju stopu rasta od juna 2020. Tržište nekretnina u SAD je ušlo u naglo usporavanje poslednjih meseci jer kombinacija rastućih stopa na hipoteke, pada pristupačnosti i ograničenog zaliha opterećuje potražnju. Prosečna stopa na 30-godišnju hipoteku sa fiksnom kamatnom stopom trenutno se kreće oko 6,4%, u odnosu na 4,4% u ovo vreme prošle godine (prema Freddie Macu). 
 
U petak, Biro za ekonomske analize (BEA) će objaviti najnoviji indeks cena za ličnu potrošnju (PCE), preferirani Fed-ov merač inflacije. Predviđeno je da je indeks porastao za 0,5% prošlog meseca, nakon rasta od 0,6% u januaru. Na godišnjem nivou, indeks je verovatno porastao za 5,1%, usporavajući sa 5,4% u januaru i beležeći najsporiji godišnji rast od septembra 2021. Osnovne cene, koje isključuju promenljive troškove hrane i energije, verovatno su porasle za 0,4% u odnosu na januar i 4,7% % odnosu na prethodnu godinu.