Obaveštenje
Objavljeno: 29. 03. 2023

Poštovani i cenjeni klijenti,

 

Obaveštavmo Vas da je ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje UCITS fondom 29.03.2023.godine promenilo kastodi banku za račune za uplatu u svim fodovima kojima Društvo upravlja. Nova kastodi banka ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje UCITS fondom je Erste Banka Beograd.

 

Obaveštenje o novim računima dobićete  na Vašu mail adresu ,i poštom na Vašu kućnu adresu a biće istaknuto i na sajtu ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje UCITS fondom..

 

Novi računi sa instrukcijama za plaćanje za sve fondove kojima ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje UCITS fondom :

 

 

Fond Balanced

Dinarski račun 340-11034175-13

Devizni račun 340-10120826-04

 

 

Fond Dynamic

Dinarski račun: 340-11034177-07

Devizni račun: 340-10120828-95

 

 

Fond Cash

Dinarski račun 340-11034174-16

 

 

Fond Proaktive

Dinarski račun 340-11034176-10

Devizni račun 340-10120827-98

 

Za sve dodatne informacije  možete nas  kontaktirati mailom na adresu info-fond@ilirika.rs ili na broj telefona +381 330 10 70

 

 

ILIRIKA DZU