OTP Grupa je uspešno okončala akviziciju kompanije za upravljanje investicionim fondovima "ILIRIKA DZU" u Srbiji
Objavljeno: 14. 07. 2023

OTP Fund Management zajedno sa OTP bankom Srbija, tržišnim liderom u kreditiranju stanovništva i privrede, obavio je akviziciju srpskog subsidijara društva za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA Grupe sa sedištem u Ljubljani. Ovo je jedan u nizu ambicioznih planova OTP Grupe na tržištu investicionih fondova u Srbiji, finansijskim segmentom sa trenutno niskom penetracijom proizvoda ali i značajnim potencijalom za rast.


Saopstenje za medije_OTP INVEST.pdf