Nedeljni pregled 18.03.-22.03.2019
Objavljeno: 24. 03. 2019

Vodeći svetski indeksi završili su prethodnu nedelju padom. Pod prodajnim pritiskom našla su se pre svega evropska tržišta i Amerika, dok su azijski indeksi ipak simbolično napredovali. Niz faktora uslovilo je loše performanse indeksa u Americi. U prvom redu to je pojava nejasnoća i raznih spekulacija vezanih za pregovore SAD i Kine. Naime, pojavile su se vesti da kinezi ne prihvataju niz zahteva koji dolaze od strane američkih zvaničnika. Odluka FED-a da do kraja tekuće godine ne podiže više kamatnu stopu je dobro bila prihvaćena na tržištu, kao i podizanje rejtinga za neke tehnološke akcije poput Appla, ali je taj optimizam neutralisan sumnjom da se 2020 može ući u recesiju a novopristigli loši makro podaci iz Evrope samo su dodatno podgrejali strahovanja u tom pravcu. U konačnom skoru Dow je na nedeljnom nivou izgubio 1,3% a S&P500 0,7%. Nasdaq je bio u padu od 0,6% a evropski indeksi prošli su mnogo gore. DAX je izgubio 2,7% a CAC 2,5%. 

Nasuprot globalnim dešavanjima, na domaćem BELEX-u desio se prilično opipljivi rast indeksa. Naime, BELEX15 dobio je 2,9% a BELEXline 1,83%. Skok je u prvom redu posledica novog rasta na Komercijalnoj banci, koja je u toku poslednja pet trgovačka dana dobila dodatnih 9,5%. Posebnih novosti iz banke nije bilo ali tržište i lokalni ulagači verovatno veruju da je sadašnja cena još uvek prihvatljiva te da će strateški kupac banke ponuditi veću cenu i premiju u odnosu na sadašnji tržišni nivo.

Interesantno je pomenuti i Metalac, koji je najavio redovnu Skupštinu akcionara za 24. april tekuće godine. Na dnevnom redu biće i odluka o raspodeli dobiti. Predloženi iznos je 85 RSD bruto po akciji a presečni dan je 14. april tekuće godine. Na trenutnoj ceni dividendni prinos iznosi 4,1%.