Nedeljni pregled 09.09.-13.09.2019
Objavljeno: 16. 09. 2019

Nagoveštaj stišavanja trgovinskih tenzija između SAD i Kine, koji se očitavao kroz američko odlaganje novog seta tarifa i kinesku odluku da neke vrste žitarica skine sa liste zabranjenih za uvoz, dobro su bili primljeni na tržištu pa su vodeći indeksi na Wall Streetu prethodnu nedelju završili rastom. S&P500 dobio je 1% a Nasdaq 0,9%. Od pomoći je bila i odluka ECB da nastavi sa masovnim programom stimulansa, te da snizi referentnu kamatnu stopu na minus 0,5%.

 

Domaći BELEX15 imao je solidnu nedeljnu sezonu ali pre svega zbog velikog skoka na Fitofarmaciji (+10%), mada je i rast na Komercijalnoj Banci od 2,5% imao uticaja. BELEX15 naime dobio je 1,7% na nedeljnom nivou a BELEXline 1,8%. Najotrovanija hartija nedelje bila je Komercijalna Banka, uz promet od 88,2 miliona RSD. Neobavezujuće ponude za kupovinu banke su otvorene i konstatovano je da su kompletne, odnosno da sadrže elemente predviđene tenderskom dokumentacijom za prvu fazu. Kvalifikovani ponuđači, će imati mogućnosti da izvrše dodatnu i sveobuhvatnu analizu poslovanja banke. Predviđeno je da obavezujuće ponude budu podnete sredinom novembra ove godine.