Dnevni izveštaj 14.10.2019
Objavljeno: 14. 10. 2019

SERBIA:

NBS: Devizne rezerve u septembru 13,2 milijarde EUR

Bruto i neto devizne rezerve Narodne banke Srbije su tokom septembra nastavile da rastu i na kraju septembra 2019. godine bile su na novom najvišem nivou krajem meseca od 2000. godine, otkad se na ovaj način prate podaci. Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju septembra iznosile su 13.295,4 miliona evra, što je za 195,5 miliona evra više nego u avgustu. Bruto devizne rezerve su u protekloj godini dana (u odnosu na kraj septembra 2018. godine) povećane za 2.122,9 miliona evra (najvećim delom po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu neto kupovinom deviza – za 1.985 miliona evra, što je najzdraviji način povećanja rezervi), i to u periodu kada se Republika Srbija neto razdužila po osnovu deviznih kredita i deviznih hartija od vrednosti za 1.667,2 miliona evra.
Izvor: NBS

NBS: U septembru deflacija 0,5%

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene su u septembru snižene za 0,5%. Na mesečno kretanje inflacije najviše je uticalo pojeftinjenje turističkih paket-aranžmana. Pored toga, na kretanje ukupne inflacije u septembru uticalo je i sezonski neuobičajeno smanjenje cena svežeg povrća, koje peti mesec zaredom beleže pad. Na međugodišnjem nivou, ukupna inflacija se u septembru našla na nivou od 1,1%, dok je bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) iznosila 1,3%. Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednom periodu ostati niska i stabilna.
Izvor: NBS

Skupština usvojila paket zakona o investicionim fondovima - Bolji pristup preduzeća izvorima finansiranja

Skupština Srbije usvojila je Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Zakon o alternativnim investicionim fondovima, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita. Ministar finansija Siniša Mali je rekao da je set zakona koji se tiče učešća i razvoja investicionih fondova na tržištu kapitala Srbije dodatni stimulans obezbeđivanju još boljih uslova za privlačenje većeg broja učesnika na tržištu, kao i za bolji pristup preduzeća izvorima finansiranja. Prema njegovim rečima, Zakon o otvorenim investicionim fondovima uređuje samo otvorene investicione fondove sa javnom ponudom, koji ulažu u prenosive hartije od vrednosti, i društva za upravljanje ovim fondovima, a svi drugi fondovi i oblici upravljanja takvim fondovima regulisani su Zakonom o alternativnim investicionim fondovima.
Izvor: Ekapija

INO:

Izjava Trampa o preliminarnom dogovoru sa Kinom podigla globalne indekse u petak

Indeksi sa Wall Streeta su petak završili u dobrom tonu nakon izjave Trampa da je sa kinom postignut vid sporazuma koji će u prvi mah odložiti stupanje na snagu ranije planiranih tarifa. Prema istoj izjavi, u naredne tri nedelje svetlo dana će ugledati prvi deo pisanog sporazuma nakon čega će biti mnogo jasnije u kom se pravcu razvijaju događaji. Sveobuhvatan sporazum trebao bi se postići kroz nekoliko faza. Iz ovog razloga, S&P500 dobio je u petak 1,1% a Nasdaq 1,3%.
Evropska tržišta takođe su bila u zelenom, pošto se i tamo u dobrom tonu percipira trenutna runda pregora SAD-Kina. Stoxx600 dobio je reko 2%.
Renault je bio među većim dobitnicima uz rast od 5%, a nakon imenovanja novog čoveka na mesto trenutnog generalnog direktora. SAP je dobio čak 10%, takođe zbog pozitivno percipiranih promena u rukovodećem menadžmentu ali je Hugo Boss izgubio solidnih 13%, nakon loših rezultata u trećem kvartalu i razočaravajućih očekivanja za dalji period.
Izvor: CNBC, Ilirika