Isplativost

Tržišni uslovi nikada nisu bili

privlačniji za povećanje

kapitala na tržištu kapitala. 

Disperzija

Disperzija finansijskih izvora i
smanjenje zavisnosti od banaka.

Fleksibilnost

Fleksibilnost u izboru roka
duga i imovinskog zaloga.

Vršilac usluge izdavanja obveznica: ILIRIKA d.d., Ljubljana, Slovenija

 

Vršilac usluge izdavanja obveznica: ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana. Vršilac pružanja informacija o usluzi izdavanja obveznica: ILIRIKA Investments a.d. Beograd.

Prikupljanje finansijskih izvora i regulacija likvidnosti predstavljaju dva najvažnija procesa za svaku kompaniju. U prošlosti su kompanije zavisile od bankarskih izvora i opredeljivale se za njih, dok su promene i razvoj na slovenačkom tržištu kapitala podstakle alternativne izvore prikupljanja sredstava na tržištu kapitala u vidu dužničkih hartija od vrednosti.

 

Mi savetujemo kompanije o restrukturiranju procesa izdavanja i pripreme potrebne dokumentacije, potrazi za novim potencijalnim investitorima i  izvršavanju procesa izdavanja komercijalnih zapisa ili obveznica KDD ili o njihovom uvođenju na Ljubljansku berzu.

ZAŠTO SE ODLUČITI ZA IZDAVANJE DEONICA ILI KOMERCIJALNIH ZAPISA?

 

Zbog nekonkurentnih kamatnih stopa pozajmice u lokalnim bankama i niskih traženih prihoda na tržištima kapitala za dužničke hartije od vrednosti, neprestano raste mogućnost za pronalaženje izvora finansija preko tržišta kapitala. Prednost izdavanja dužničkih hartija od vrednosti u poređenju sa tradicionalnim bankarskim zajmovima su sledeće:

 

 • Raznolikost izvora finansiranja i smanjenje zavisnosti od određenih banaka.
 • Fleksibilnost u izboru roka duga i veća prilagodljivost.

 • Manje obaveze i klauzule o teretu u pogledu postizanja određenih poslovnih pokazatelja. 
 • U slučaju adekvatne finansijske stabilnosti izdavača, obveznice ili komercijalni zapisi ne moraju biti osigurani, što za izdavača može značiti da postojeće garancije mogu biti izdate za druge poslovne potrebe.
 • Ulazak na tržište kapitala, otvaranje dodatnog kanala izvora finansija i uspostavljanje prakse prikupljanja izvora.

 • Likvidnost dužničkih finansijskih instrumenata na sekundarnom tržištu.

 • Konkurentnost kamatnih stopa dužničkih hartija od vrednosti u poređenju sa bankarskim kamatnim stopama. 
 • Priprema čitave dokumentacije za dobijanje izvora finansija od brokerske kompanije.

KOJE KOMPANIJE SU NAJPOGODNIJE

 

Pogodne kompanije su lokalne kompanije koje:

 • planiraju dodatne potrebe za ulaganjem, koje su spremne za obnavljanje ili širenje proizvodnje, ili kupovinu ili bilo koji drugi oblik poslovne aktivnosti;
 • su umereno zadužene;
 • imaju potrebu za minimum 3 miliona evra sredstava.

POSTUPAK IZDAVANJA OBVEZNICA I KOMERCIJALNIH ZAPISA

Detaljne i sveobuhvatne konsultacije na osnovu intervjua u kome su razmotrene želje i očekivanja.

Testiranje tržišta da bi se dobila indikativna kamatna stopa i obim puštanja u opticaj.

Priprema reprezentativnog dokumenta (brošure) i druge prodajne dokumentacije, kao i satavljanje liste potencijalnih investitora.

Reklamiranje izdavanja među lokalnim i inostranim potencijalnim investitorima, organizovanje reprezentativnih konferencija za potencijalne investitore u Sloveniji i inostranstvu.

Ponuda ulazne tačke i vođenje knjige porudžbina, rešavanje pravnih postupaka u Centralnom Registru za Hartije od vrednosti i izdavanje komercijalnih zapisa u centralnom KDD registru. Ukoliko klijent zatraži: puštanje u promet izdatih obveznica ili komercijalnih zapisa na organizovano tržište obveznica (priprema reprezentativnog dokumenta za puštanje u promet komercijalnih zapisa na organizovano tržište).

KONTAKTIRATE NAS

Dostupni smo za svako vaše pitanje ili informaciju:

IGOR ŠTEMBERGER

direktor odeljenja i predsednik uprave ILIRIKA d.d., Slovenija
T: 01 300 22 70

E: igor.stemberger@ilirika.si